รักษารากฟัน

การรักษารากฟันคืออะไร การรักษารากฟัน คือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด กระบวนการนี้จะเป็นการปิดคลุมรากฟัน เมื่อหลายปีก่อน...

รักษาโรคเหงือก และ ปริทันตอักเสบ

โรคเหงือกคืออะไร โรคเหงือกคือการอักเสบของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็นการติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียง โรคเหงือกเกิดจากแบคทีเรียซึ่งเป็นเหมือนฟิล์มที่ใสที่เกาะอยู่บนตัวฟัน ถ้าไม่ทำความสะอาดออกไปทุกวันด้วยการแปรงฟันและขัดฟัน คราบแบคทีเรียก็จะสะสม...
Sealant เคลือบร่องฟันลึก

Sealant เคลือบร่องฟันลึก

เคลือบร่องฟัน Sealant ราคาต่อซี่      400 บาท การเคลือบร่องฟันหรือ Sealant นั้นเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ โดยปกติแล้วด้านบดเคี้ยวของฟันจะมีลักษณะเป็นหลุมและร่องยับๆโดยทั่วไป...
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ศัลกรรมตกแต่งเหงือก เพิ่มความยาวตัวฟัน เริ่มต้น ซี่ละ      2,900 ผ่าตัดปลูกเหงือก ตำแหน่งเดียว เริ่มต้น                       3,900 ตัดปุ่มกระดูกยื่น เริ่มต้น บริเวณละ                             4,500 ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก คือ...
อุดฟันสีขาว

อุดฟันสีขาว

ค่าบริการอุดฟัน อุดฟันสีเงิน เริ่มต้น 600 บาท ด้านต่อไปด้านละ 200 บาท อุดฟันสีเหมือนฟัน (ขาว) ฟันหน้า เริ่มต้น 700 บาท ด้านต่อไปด้านละ 300 บาท ฟันหลัง เริ่มต้น 900 บาท ด้านต่อไปด้านละ 400 บาท   การอุดฟันคืออะไร ...