เกี่ยวกับเรา

คลินิกทันตกรรมอุดรธานี..เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากมากว่า 10 ปี ปัจจุบันเปิดบริการ 2 สาขา

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล

 

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากมากว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นสาขาแรกที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ต่อมาได้ขยายสาขามาดูแล ชาวอุดรธานี ภายใต้การดูแลและดำเนินการหลักโดย ทันตแพทย์หญิงประวีณา ปรัชญคุปต์ ปัจจุบันเปิดให้บริการสองสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวอุดรธานี และ ชาวจังหวัดขอนแก่น

โดยคลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล สาขาขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ สหคลินิกเซนต์ปอล เวชกรรม-ทันตกรรม(ใจกลางเมืองขอนแก่น) ซึ่งเดิม เป็นโรงพยาบาลเซนต์ปอล เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น เปิดทำการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2546 จึงเปลี่ยนมาเป็น สหคลินิกเซนต์ปอล เวชกรรม-ทันตกรรม ซึ่งให้บริการทั้งการตรวจโรคทั่วไป และการรักษาทางทันตกรรมเสริมขึ้นมาด้วย

สาขาที่สองคือ คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล สาขาอุดรธานี ตั้งอยู่ วงเวียนหอนาฬิกา อยู่ฝั่งเดียวกับตึกคอมอุดรธานี

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล ทั้งสองสาขา ให้บริการภายใต้การดูแลของ ทันตแพทย์หญิงประวีณา ปรัชญคุปต์ ซึ่งจบการศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้น คุณหมอได้ไปศึกษาต่อด้าน ปริทันตวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ไปศึกษาต่อเนื่องด้านการจัดฟันจาก เคไนเซนเตอร์ หลักจากนั้นได้ไปดูศึกษาต่อเนื่องด้านการจัดฟัน Lingual Orthodontic และการจัดฟันร่วมกับ Mini screw จาก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัย ควงบุก ณ ประเทศเกาหลีไต้ หลังจากนั้น ได้ไปเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านรากฟันเทียม ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และได้ไปเข้าอบรมสัมมนาวิชาการด้านรากเทียมเพิ่มเติม ทั้งประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น และสวีเดน คุณหมอมีประสบการณ์การทำรากฟันเทียมให้แก่คนไข้มากว่า 10 ปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และ ได้มาตรฐานสูง และยังมีระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์ แบบปลอดเชื้อ 100% เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และมั่นใจได้  

ทพ.ญ. ประวีณา  ปรัชญคุปต์  ทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมทันตแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

Training  Orthodontic Course from K-9 center

Training Lingual  Orthodontic at Kyungpook university, South Korea

Training Microimplant at Kyungpook university, South Korea

Continuing education course in Impiant Dentisty Chulalongkom university

Certificate of participation of word congress Gothenburg Astratech dental Impant ,Sweden

Email : stpdent@yahoo.com