ค่าบริการอุดฟัน

อุดฟันสีเงิน

  • เริ่มต้น 600 บาท ด้านต่อไปด้านละ 200 บาท

อุดฟันสีเหมือนฟัน (ขาว)

  • ฟันหน้า เริ่มต้น 700 บาท ด้านต่อไปด้านละ 300 บาท
  • ฟันหลัง เริ่มต้น 900 บาท ด้านต่อไปด้านละ 400 บาท

 

การอุดฟันคืออะไร 
การอุดฟันคือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป

การอุดฟันสามารถช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันได้แก่ ทอง พอร์เซเลน คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี)

การอุดฟันชนิดใดดีที่สุด 
ไม่มีการอุดฟันชนิดใดที่เหมาะกับทุกคน สิ่งที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับขอบเขตของการผุ การแพ้วัสดุยางชนิดของแต่ละคน บริเวณที่ต้องการการอุดฟัน และราคา ซึ่งวัสดุในการอุดฟันมีหลายประเภทคือ

  1. การอุดฟันด้วยทอง ซึ่งจะทำขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยอินเลย์ทองจะไม่ค่อยระคายเคืองเหงือก และอาจอยู่ได้นานถึง 20 ปีและด้วยเหตุนี้เอง หลายๆ คนจึงเลือกทองให้เป็นวัสดุอุดฟันที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การอุดฟันชนิดนี้มีราคาแพงที่สุด และต้องใช้เวลาพบทันตแพทย์หลายครั้ง
  2. การอุดฟันด้วยอมัลกัม (สีเงิน) เป็นการอุดฟันที่ค่อนข้างคนทนและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุนี้มีสีเข้ม จึงมองเห็นได้เด่นชัดกว่าพอซเลนหรือคอมโพสิต และไม่ถูกเลือกใช้กับบริเวณที่เห็นได้ง่าย เช่นฟันหน้า ข้อเสียระยะยาวคืออาจทำให้สีฟันดูคล้ำลง และเนื่องจากมีสารปรอทเป็นส่วนผสม จึงยังมีความกังวลถึงการได้รับสารปรอทตกค้างในร่างกาย ระยะยาว ปัจจุบันจึงถูกนิยมใช้กันน้อยลง แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้กรณีอุดฟันหลังลึกๆ ที่ไม่สามารถกันน้ำลายได้ดี ไม่สามารถอุดด้วยวัสดุคอมโพสิต ซึ่งต้องการความแห้งของบริเวณอุดอย่างมากได้
  3. การอุดฟันคอมโพสิต (พลาสติก) เรซิน เป็นวัสดุที่ใช้สีที่เหมือนกับฟันของคุณ จึงมักถูกเลือกใช้สำหรับบริเวณที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ส่วนผสมจะมีการเตรียมและใส่ลงในจุดที่ผุโดยตรง ในอดีตมักนิยมใช้อุดเฉพาะฟันหน้า แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีทันตวัสดุขึ้นไปมาก คุณภาพความแข็งแรงของคอมโพสิต จึงถูกพัฒนาขึ้นไปมาก และมีข้อดีคือ วัสดุจะช่วยยึดกับผิวฟันได้ดี และไม่ทำให้สีฟันเปลี่ยนในระยะยาว ปัจจุบันจึงมีคนนิยมเปลี่ยนวัสดุอุดฟันจากอมัลกัมมาเป็นคอมโพสิตกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องบริเวณที่อุด ทันตแพทย์ต้องสามารถกันน้ำลายได้ อย่างดี การอุดคอมโพสิตจึงจะประสบผลสำเร็จได้
  4. การอุดฟันเวยด้วยพอซเลน หรือเรียกว่า อินเลย์ หรือ ออนเลย์ ทำขึ้นภายในห้องปฏิบัติการและนำมาเชื่อมต่อกับฟัน สามารถทำสีให้เข้ากับสีฟันของคุณได้ และมีความทนทานต่อคราบ การอุดฟันด้วยพอซเลนมักจะครอบคลุมเนื้อที่ฟันส่วนใหญ่ ราคาประมาณเดียวกับการอุดฟันด้วยทอง

ถ้าฟันผุหรือฟันแตกหักได้ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของฟัน การครอบฟันอาจมีความจำเป็น การผุที่ไปถึงเส้นประสาทสามารถรักษาได้ 2 วิธี คือ การรักษารากฟัน (กำจัดเส้นประสาทที่ถูกทำลาย) หรือ การปิดเนื้อเยื่อโพรงฟัน (รักษาเส้นประสาทที่ยังดีอยู่)

กระบวนการการอุดฟันเป็นอย่างไร

ถ้าคุณต้องรับการอุดฟัน ทันตแพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ผุออกก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาด และเติมวัสดุอุดฟันตามที่อธิบายข้างต้นลงไป

เราจะทราบได้อย่างไรว่าต้องการการอุดฟัน

มีเพียงทันตแพทย์เท่านั้นที่จะบอกได้ว่าคุณต้องการการอุดฟัน ในระหว่างการตรวจ ทันตแพทย์จะใช้กระจกเล็กเพื่อตรวจสอบพื้นผิวของฟันแต่ละซี

อะไรก็ตามที่ดูผิดปกติจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือพิเศษ ทันตแพทย์อาจทำการเอ็กซเรย์ทั้งช่องปากหรือเพียงบางส่วน การรักษาขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายจากฟันผุ