อัตราค่าบริการ

ราคารากเทียม

รากเทียมรับฟันปลอม Zest Lodi ต่อซี่ เริ่มต้น 18,000 บาท
ราคารากฟันเทียมซี่เล็ก Osstem Mini Implant ต่อซี่ เริ่มต้น 22,000 บาท
ราคารากเทียม Neobio Tech ตัวมาตรฐาน ต่อซี่ เริ่มต้น 35,800 บาท
ราคารากเทียม Hi Ossten ตัวมาตรฐาน ต่อซี่ เริ่มต้น 38,500 บาท
ราคารากเทียม Astra Tech ตัวมาตรฐาน ต่อซี่ เริ่มต้น 65,000 บาท
ราคานี้รวมครอบฟันแบบโลหะพื้นฐาน ไม่รวมค่าปลูกกระดูก และครอบฟันพิเศษ

ราคาค่าจัดฟัน

ค่าติดแบร็กเก็ต

   แบบที่ 1 1,700     7 งวด

   แบบที่ 2 1,900    6 งวด

   แบบที่ 3 2,500    4 งวด 

กรณี คนไข้อายุเกิน 30 ปี ขึ้นไป หรือ เป็นงานแก้การจัดฟัน และงานยาก ค่าติดเครื่องมือ 3,000    4 งวด

ค่างวดจัดฟัน เดือนละ 900 บาท

ค่ารีเทนเนอร์และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ

เคลือบผิวฟัน  วีเนียร์ (Veneer)

 Composit   5,500 บาท/ซี่

 Empress    14,000 บาท/ซี่

 Zircon       14,000 บาท/ซี่

ฟอกสีฟันขาว 

Blue light tooth bleaching

 

ราคาฟอกสีฟันขาวที่คลินิก

 ฟอกสีฟันเฉพาะฟันบน 2,900 บาท

 ฟอกสีฟันทั้งปาก 1 รอบ3,900 บาท

 ฟอกสีฟันทั้งปาก 2 รอบ4,900 บาท

 

ราคาฟอกสีฟันขาวที่บ้าน

 ค่าถาดฟอกสีฟัน ชิ้นละ 2,500 บาท(ทั้งปากใช้ 2 ชิ้น)

 น้ำยาฟอกสีฟันหลอดละ 900 บาท

ค่าบริการอื่นๆ

*คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางทันตกรรมทุกประเภท (ฟรี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

*กรณีให้กรอกแบบฟอร์มตรวจฟัน 500 บาท

อุดฟัน

อัตราค่าบริการ

  • อุดฟันสีเงิน เริ่มต้น   800 บาท ด้านต่อไปด้านละ 400 บาท
  • อุดฟันสีเหมือนฟัน (ขาว)
    ฟันหน้า  เริ่มต้น     900 บาท   ด้านต่อไปด้านละ 500 บาท
    ฟันหลัง  เริ่มต้น     1,200 บาท  ด้านต่อไปด้านละ 600 บาท
ปิดช่องฟันห่าง

อัตราค่าบริการ

  • ปิดช่องฟันห่าง 2,500-4,500 บาท
ศัลกรรมตกแต่งเหงือก เพิ่มความยาวตัวฟัน

อัตราค่าบริการ

เพิ่มความยาวตัวฟัน เริ่มต้น ซี่ละ 2,900 บาท

ผ่าตัดปลูกเหงือก ตำแหน่งเดียว 3,900 บาท

ผ่าตัดปลูกเหงือก 2 ตำแหน่ง (เอาเหงือกมาจากเพดาน) 5,900 บาท

ค่า Plate ปิดเพดาน 2,500 บาท

ตัด Frenum  2,500 บาท

ตัดปุ่มกระดูกยื่น บริเวณละ 4,500-7,500 บาท

ผ่าฟันคุด

อัตราค่าบริการ

ผ่าฟันคุด ราคา 1,800-4,500 บาท

ขูดหินปูน

อัตราค่าบริการ

ขูดหินปูน                                   900-1,500 บาท

ขัดฟันด้วยเครื่องพ่น Air Flow            800 บาท

รักษาปริทันอักเสบ ต่อครั้ง                 2,500 บาท

ทั้งปาก                                      8,000-10,000 บาท

ใส่ฟันปลอมถอดได้

อัตราค่าบริการ

ฟันปลอมอะคริลิก ใส่ฟันซี่เดียว เริ่มต้น 3,500
ซี่ต่อไป ซี่ละ 400
ตะขอ อันละ 250
เสริมตะแกรงทองเหลือง เพิ่ม ชิ้นละ 1,800
ใช้อะคลิลิก แบบทนแรงกัด เพิ่ม ชิ้นละ 1,800

ฟันปลอมทั้งปาก เริ่มต้น ชิ้นละ (บน/ล่าง เป็น 2 ชิ้น) 6,000
ใช้ฐานอะคลิลิกแบบทนแรงกัด เพิ่ม 1,800
เสริมตะแกรงทองเหลือง เพิ่ม ชิ้นละ 1,900
– ฟันปลอมโครงโลหะ
ค่าโครง ชิ้นละ    15,000
ค่าฟันซี่ละ         600
ตะขอสีขาว ตัวละ  800

ครอบฟัน

อัตราค่าบริการ

ครอบฟัน โลหะพื้นฐาน ซี่ละ                            9,000
ครอบฟัน โลหะพาราเดียม ซี่ละ                         16,000
ครอบฟัน Semi precious (ทอง 50%)                16,000-17,500
ครอบฟัน Empress/Zircon ซี่ละ                      14,000
เดือยฟันสำเร็จ รากละ                                 4,500
เดือยฟัน โลหะไร้สกุล รากละ                           6,500
เดือยฟัน โลหะพาราเดียม รากละ                       9,500

เครื่องมือพิเศษบางชนิด

อัตราค่าบริการ

เครื่องมือพิเศษบางชนิด

เฝือกใส่ฟัน แบบแข็ง ชิ้นละ 4,800

เฝือกใส่ฟัน แบบนิ่ม ชิ้นละ 4,300

รักษาครองรากฟัน

อัตราค่าบริการ

รักษาครองรากฟัน ฟันหน้า               6,500
(ราคาไม่รวมค่าอุดฟัน) ฟันกรามน้อย     9,500
ฟันกรามใหญ่                              15,000