ศัลกรรมตกแต่งเหงือก เพิ่มความยาวตัวฟัน เริ่มต้น ซี่ละ      2,900
ผ่าตัดปลูกเหงือก ตำแหน่งเดียว เริ่มต้น                       3,900
ตัดปุ่มกระดูกยื่น เริ่มต้น บริเวณละ                             4,500

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก คือ การตกแต่งเหงือกให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมและสวยงาม เพื่อให้สอดรับกับรูปทรงของฟัน และรูปทรงของฟันก็จะสวยงามขึ้น ทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงาม และยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้

1.ตัดแต่งเหงือก (Crown Lengthening) เพิ่มความยาวตัวฟัน ทำในกรณีที่ฟันมีเหงือกหุ้มมากเกินไปทำให้ ดูฟันสั้นและไม่สวยงาม เช่น ยิ้มเห็นเหงือก, เหงือกบาน, เหงือกโต, เหงือกไม่เท่ากัน หรืออาจทำในกรณีที่รูผุของฟันลึกลงไปต่ำกว่าเหงือก แต่ในความต้องการเพิ่มความยาวตัวฟัน เพื่อการใส่ฟันเป็นต้น

สาเหตุของการเกิดภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไป

การเรียงตัวของตัวฟัน เช่น ฟันงุ้มมากเกินไป

ภายหลังการจัดฟัน อาจพบว่ามีการบวมโตของเหงือกเกิดขึ้นได้

บางคนเหงือกหนา เป็นผลมาจาก กรรมพันธ์

บางคนมีปุ่มกระดูกบริเวณเหงือกโตขึ้นมาผิดปกติ สัมพันธ์กับการจัดฟัน หรือการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมาก

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อริมฝีปาก

ความผิดปกติของขากรรไกร

2.การปลูกเหงือ (Gingival graft) ทำในกรณีที่เหงือกบางซี่ร่น ลงไปจากตำแหน่งปกติ ทำให้ตัวฟันดูยาวกว่าเดิม บางครั้งร่นลงไปมากจนทำให้เนื้อเยื่อส่วนเหงือก หายไปจนเหลือแต่เนื้อเยื่อช่องปาก ทำให้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ การแปรงฟันก็ไม่สะดวก โดยการปลูกเหงือก อาจจะนำเหงือกมาจากบริเวณใกล้ๆ หรืออาจนำมาจากเพดานปากก็ได้ กรณีนำเหงือกมาจากเพดานปาก มักจะต้องทำ เพลทปิดเพดานปากด้วย เพื่อให้แผลไม่ถูกรบกวน และป้องกันความเจ็บปวด

3.ผ่าตัดแต่งฟรีนุม (Frenum)ซึ่งเป็นผังผืดที่ช่วยยึดริมฝีปากกับเหงือก บางครั้ง เกาะสูงเกินไปมีผลทำให้ ฟันห่างได้ จึงมักต้องมีการผ่าตัดตกแต่ง ฟรีนุม ร่วมกับกรจัดฟัน หรือปิดช่องฟันห่างไปด้วย

4.ตัดปุ่มกระดูกยื่น(Torus) บางครั้งจะสังเกตุเห็นปุ่มกระดูกยื่นในช่องปากไม่ว่าจะเป็น กลางเพดานปาก หรือ ฟันหน้าล่างด้านลิ้น ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเป็นแผลบาดเจ็บจากการกระแทกของอาหาร หรือช้อนส้อม แล้วที่แย่ไปกว่านั้น อาจมีป่มกระดูกยื่นออกมาจากเหงือกด้านริมฝีปากหรือแก้ม ในขากรรไกรบน หลังการจัดฟัน ที่มีการดึงฟันเข้าไปมากๆ ส่งผลให้เกิดความไม่สวยงาม การผ่าตัดนำปุ่มกระดูกยื่นนี้ออกเสีย จะช่วยทำให้การใช้ชิวตประจำวันง่ายขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อความสวยงามอีกด้วย