โรคเหงือกคืออะไร
โรคเหงือกคือการอักเสบของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็นการติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียง โรคเหงือกเกิดจากแบคทีเรียซึ่งเป็นเหมือนฟิล์มที่ใสที่เกาะอยู่บนตัวฟัน ถ้าไม่ทำความสะอาดออกไปทุกวันด้วยการแปรงฟันและขัดฟัน คราบแบคทีเรียก็จะสะสม และไม่เพียงแค่เหงือกและฟันก็จะติดเชื้อ แต่รวมถึงเนื้อเยื่อและกระดูกที่ยึดติดกับฟันด้วย ซึ่งอาจทำให้ฟันโยก หลุด หรือต้องถูกถอนออกไป

3 ขั้นตอนของโรคเหงือก
• อาการเหงือกอักเสบ : อาการอักเสบของเหงือกที่เกิดจากคราบแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก ถ้าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันไม่สามารถขจัดคราบแบคทีเรียได้ทั้งหมด ก็จะทำให้เกิดสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และเกิดเหงือกอักเสบ อาจมีการเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ อาการสามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย
• อาการปริทนต์ : ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนจะเข้ามาสะสม การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายได้
• อาการปริทนต์ขั้นรุนแรง : ในระยะสุดท้ายนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว และทำให้ฟันโยก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคี้ยว ถ้าไม่ได้รับการรักษาแบบทันที อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเหงือก
โรคเหงือกสามารถเกิดได้กับทุกวัย แต่มักจะพบบ่อยในผู้ใหญ่ ถ้าตรวจพบในช่วงแรกจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น ควรพบทันตแพทย์ทันทีเมื่อคุณพบอาการต่อไปนี้
• เหงือกแดงและบวมหรือนุ่ม
• เหงือกมีเลือดออกระหว่างแปรงฟันหรือขัดฟัน
• ฟันดูยาวขึ้นเนื่องจากเหงือกร่นลงไป
• เหงือกไม่ติดอยู่กับฟัน เหมือนมีร่อง
• ฟันมีการขยับเขยื่อนเวลาเคี้ยว
• มีหนองไหลออกมาจากบริเวณร่องเหงือก
• มีกลิ่นปากหรือรสชาติแปลกๆในปาก

โรคเหงือกรักษาได้อย่างไร
• ระยะเริ่มแรกของโรคเหงือกสามารถรักษาได้ด้วยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสม
• การดูแลทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเดียวที่จะขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสม และแข็งตัว โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนที่แข็งตัวออกจากฟันและร่องเหงือก ถ้ามีอาการมาก อาจจะต้องทำการรักษารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากฟันไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย
โรคเหงือกระยะเริ่มแรกสามารถรักษาได้ก่อนที่จะลุกลาม ถ้ามีการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ ถ้ามีอาการรุนแรง จะต้องทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขูดหินปูน เริ่มต้น                       600   บาท
ขัดฟันด้วย Air Flow                   500   บาท
รักษาปริทันตอักเสบ ต่อครั้ง           2,500  บาท

โรคเหงือกอักเสบคืออะไร สัญญาณ และ อาการ
โรคเหงือกอักเสบคืออะไร
โรคเหงือกอักเสบ คือ อาการอักเสบของเหงือกซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของโรคเหงือกต่างๆ และเป็นอาการที่รักษาได้ง่าย สาเหตุโดยตรงของเหงือกอักเสบคือคราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่เหงือกและฟัน
ถ้าคราบแบคทีเรียไม่ถูกกำจัดออกไปเป็นประจำด้วยการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน คราบแบคทีเรียจะก่อให้เกิดสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และทำให้เกิดการอักเสบ ในช่วงแรกของโรคเหงือกนี้ สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากกระดูกฟันและเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อและยึดฟันไว้ยังไม่ถูกทำลาย แต่ถ้าทิ้งไว้นานไม่รักษา อาการเหงือกอักเสบก็อาจกลายเป็นโรคปริทันต์ได้ และทำให้เกิดความเสียหายกับฟันและขากรรไกรอย่างถาวร

เราจะรู้ว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบได้อย่างไร
อาการที่พบมากสำหรับโรคนี้คือ การบวมแดงของเหงือกซึ่งอาจมีเลือดออกเวลาแปรงฟัน อีกสัญญาณหนึ่งก็คือ เหงือกร่นจากตัวฟันซึ่งทำให้ฟันยาวขึ้น โรคเหงือกสามารถทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเหงือกกับฟันซึ่งเป็นที่สะสมของหินปูนและเศษอาหารได้ บางรายอาจมีกลิ่นปาก หรือมีรสแปลกๆในปาก แม้ว่าโรคจะยังไม่ลุกลาม

เราจะป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้อย่างไร
การดูแลความสะอาดของช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเมื่อมีการสะสมตัวของคราบแบคทีเรียที่มากและแข็งจนกลายเป็นหินปูน ซึ่งทันตแพทย์เท่านั้นที่จะขจัดออกได้
เราสามารถหยุดโรคเหงือกก่อนที่จะเริ่มโดย:
• การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียไม่ให้สะสม
• การรับประทานอาหารที่ถูกโภชนาการสำหรับฟันและกระดูก
• การหลีกเลี่ยงบุหรี่ และยาสูบ
• การพบทันตแพทย์เป็นประจำ

การขูดหินปูนและการเกลารากฟันเพื่อช่วยให้ปาก และฟันของคุณสะอาด
คุณพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ หกเดือนเพื่อตรวจสุขภาพฟันและทำความสะอาดโดย มืออาชีพ แล้วในการพบครั้งหนึ่งทันตแพทย์บอกคุณว่าคุณเป็น โรคเหงือก โรคเหงือกเป็นการอับเสบของเนื้อเยื่อของเหงือกซึ่ง อาจส่งผลต่อฟันและกระดูกหุ้มฟันในปากของคุณได้ คราบจุลินทรีย์ กรด และคราบอาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคเหงือกได้ อย่างไรก็ตาม วิธีที่มักใช้ในการรักษาโรคเหงือกมีอยู่สองวิธี ได้แก่ การขูดหินปูน และการเกลารากฟัน
การขูดหินปูนทำได้โดยใช้เครื่องมือแบบแมนวล (manual) เครื่องมืออัลตร้าโซนิค หรือทั้งสองแบบ ทันตแพทย์จะเริ่มการรักษาโดยการตรวจช่องปากของคุณอย่างละเอียด จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนแบบอัลตร้าโซนิคเพื่อขจัด คราบแบคทีเรียด้วยการสั่นสะเทือนของเสียง อุปกรณ์ขูดหินปูนแบบอัลตร้าโซนิคจะกำจัดหินปูนที่ เกาะอยู่ตามซอกฟัน (ก้อนหินปูน) คราบหินปูนและเมือก (Biofilm) จากทั้งผิวฟันและใต้แนวขอบเหงือก เครื่องมือแบบแมนวลอาจใช้เพื่อขจัดส่วนที่หลงเหลือออก
การเกลารากฟันเป็นการขูดหินปูนที่ผิวรากฟันโดยละเอียดเพื่อลดการอักเสบของเนื้อเยื่อของเหงือก ทันตแพทย์ขูดหินปูนที่ผิวรากฟันเพื่อให้พื้นที่เป้าหมาย เรียบ กำจัดคราบหินปูนและเมือก

จะรู้สึกอย่างไร
หากเนื้อเยื่อของเหงือกของคุณไวต่อความรู้สึก และติดเชื้อ ทันตแพทย์อาจใช้ยาชาเฉพาะที่ หากฟันของคุณไวต่อความรู้สึกก่อนและหลังการทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ใช้ครีมบรรเทาความปวดเพื่อลดอาการเสียวฟันได้ อาจต้องนัดสองถึงสี่ครั้งเพื่อรับการขูดหินปูนและการเกลารากฟันขึ้นอยู่กับระดับของโรคในช่องปากของคุณ หากคุณเป็นโรคปริทันต์ จะต้องรักษาโดยการขูดหินปูนและการเกลารากฟันให้ เสร็จสิ้นก่อน จากนั้น จึงจะสามารถทำการศัลยกรรมมปริทันต์ได้

สุขภาพช่องปากที่ดีกว่า
สหทันตแพทย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาฟัน และเหงือกของคุณ โดยการทบทวนวิธีการขัดและแปรงฟันอย่างถูกต้องเพื่อ ช่วยให้คุณลดการสะสมของคราบแบคทีเรียและหินปูนที่ เกาะอยู่ตามซอกฟัน