ราคาครอบฟัน และสะพานฟัน คิดต่อซี่

ครอบฟัน พอร์ซเลนโลหะพื้นฐาน ซี่ละ 8,500

ครอบฟัน โลหะพาราเดียม เริ่มต้น ซี่ละ 13,000

ครอบฟัน Semi precious(ทอง 50%) เริ่มต้น ซี่ละ 16,000

ครอบฟัน All ceramic Empress/Zircon ซี่ละ 12,000

ครอบฟัน คือ ฟันเทียมติดแน่นที่ใช้ทดแทน หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน อาจทำจากโลหะล้วนทั้งซี่ เซรามิคล้วน หรือทั้งโลหะและเซรามิคเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม

ข้อดีการบูรณะด้วยครอบฟัน
• ครอบฟันเซรามิคล้วน หรือครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคสามารถแก้ไข้รูปร่างและสีฟัน ให้มีความสวยงามได้
• ครอบฟัน สามารถช่วยป้องกันการแตกหักของฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ ฟันที่รักษารากฟันแล้ว หรือฟันที่มีวัสดุบูรณะขนาดใหญ่ได้
• ครอบฟัน มีความคงทนถาวรมากกว่าวัสดุอุดฟันโดยทั่วไป

ข้อเสียของการครอบฟัน
• การทำครอบฟันนั้นจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกปริมาณมากกว่าการอุดฟัน การทำอินเลย์ หรือ ออนเลย์
• การกรอแต่งฟันเพื่อทำครอบฟันนั้นมีโอกาสทำอันตรายต่อโพรงประสาทฟันได้ถึง 1-15%
• ราคาแพงเมื่อเทียบกับการอุดฟัน
• ใช้เวลามากกว่าการอุดฟัน โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 ครั้ง

ชนิดของครอบฟัน
ครอบฟันโลหะล้วน (Full Metal Crown: FMC) ครอบฟันโลหะล้วนทำจากโลหะหลายชนิด เช่น ทองคำขาว พัลเลเดียม นิเกิล-โครเมียม มีความแข็งแรงสูงแต่ความสวยงามต่ำทำให้ฟันคู่สบสึกได้น้อยกว่าและกรอแต่งฟันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคส่วนมากมักใช้ในฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิค (Porcelain-fused-to-metal crown: PFM) ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคโดยใช้ข้อดีของโลหะนำมาทำเป็นโครงเพื่อให้ความแข็งแรงและเซรามิคที่ให้สีเหมือนฟันธรรมชาติ การทำครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกเยอะกว่าครอบฟันโลหะล้วนจึงไม่เหมาะกับฟันของเด็ก
ครอบฟันเรซิน (All-resin crown) ครอบฟันเรซินทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกมีความแข็งแรงพอประมาณ มักใช้เป็นครอบฟันชั่วคราวระหว่างการรักษา เช่นครอบฟันอะคลิลิกเรซิน หรือใช้เป็นครอบฟันกึ่งถาวรเพื่อใช้ในระยะยาวเช่นครอบฟันเรซินคอมโพสิต
ครอบฟันเซรามิคล้วน (All-ceramic crown: ACC) ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคที่มีความแข็งแรง มีความใสและสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด ส่วนใหญ่มักใช้ในฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม หรือคนไข้ที่มีอาการแพ้โลหะ ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคได้หลายชนิด วิธีการขึ้นรูปก็มีหลากหลายวิธีแต่ครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกมากที่สุด และไม่สามารถใช้ได้กับคนไข้ที่นอนกัดฟัน หรือมีนิสัยใช้ฟันหน้ากัดแทะของแข็ง คนไข้ที่มีฟันหน้าสบคร่อมกันลึก
ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown) ครอบฟันเซอร์โคเนียเป็นครอบฟันเซรามิคล้วนชนิดหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและขึ้นรูป มีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาครอบฟันเซรามิคล้วน มีความสวยงามสูงแต่น้อยกว่าครอบฟันเซรามิคล้วน สามารถใช้ในฟันหลังได้โดยเฉพาะคนไข้ที่แพ้โลหะและจำเป็นต้องทำครอบฟันในฟันหลัง

วิธีการรักษาด้วยการครอบฟัน
ครั้งที่ 1 ทันตแพทย์จะทำการตรวจการสบฟันและสภาพเหงือก เอกซ์เรย์ และวางแผนการรักษาและจะทำการกรอแต่งฟันภายใต้ยาชาเฉพาะที่ ตามชนิดของครอบฟัน พิมพ์ปากและเลือกสีฟัน จากนั้น จะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้

ครั้งที่ 2 ภายหลังจาก 3-5 วันทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้มาทำการลองครอบฟัน อาจมีการกรอแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ครอบฟันลงได้พอดี ทำการเช็คการสบฟัน ขอบเหงือก รอยต่อระหว่างขอบของครอบฟัน และผิวเคลือบฟัน บริเวณสัมผัสระหว่างครอบฟันและฟันธรรมชาติ สีของครอบฟันหลังจากนั้น จะทำการยึดครอบฟันโดยใช้กาวยึดทางทันตกรรม

ครั้งที่ 3 ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้กลับมาเช็คอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ อนามัยช่องปาก หลังจากนั้น ก็ทำการนัดหมายเพื่อให้คนไข้กลับมาตรวจเช็คทุก 6 เดือน

การดูแลรักษาครอบฟัน
ภายหลังจากที่คนไข้ได้รับการใส่ครอบฟันที่ดี มีการสบฟันที่ถูกต้อง ครอบฟันนั้นก็จะอยู่กับคนไข้ไปตลอด การดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษาฟันธรรมชาติซึ่งก็ คือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากทุกๆ 6 เดือน สำหรับฟันธรรมชาติที่ไม่ได้รักษารากฟันมาก่อนหรือในฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ หรือมีวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รื้อออกหมดภายหลังจากการทำครอบฟัน อาจจะเกิดการอักเสบขึ้นที่โพรงประสาทฟันได้ ดังนั้น หากพบความผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาโดยเร็ว