สาขาอุดรธานี 094-297 7190 สาขาขอนแก่น 099-029 4416 stpdent@yahoo.com

      ในกรณีที่คุณต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งปากไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่าง แต่คนเราเมื่อปราศจากรากฟันแล้ว กระดูกขากรรไกรตรงส่วนนั้นจะค่อยๆละลายหรือหดตัวลง ในบางกรณีการละลายหรือหดตัวของกระดูกขากรรไกรอาจ ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไปด้วย แต่รากเทียมจะช่วยรักษากระดูก รองรับรากฟันไว้ทำให้กระดูกบริเวณนั้นไม่ละลายและคงสภาพเดิม

ประโยชน์ของการปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกร

 • แข็งแรง ทนทาน
 • ฟันปลอมยึดติดแน่นไม่กระดกเวลาเคี้ยวอาหาร
 • บูรณะโครงสร้างของใบหน้าและป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูก
 • ช่วยให้ดูรอยยิ้มเป็นธรรมชาติ
 • อายุการใช้งานยาวนาน.
 • ช่วยฟื้นความมั่นใจอีกครั้ง เพื่อให้คุณภาพชีวิตกลับมาเหมือนเดิม.
 • ไม่เกิดอาการผุในรากฟันเทียม
 • ช่วยรักษาฟันข้างเคียง ไม่ให้สูญเสียเนื้อกระดูก และป้องกันไมให้ฟันล้มมาปิดช่องว่างของบริเวณที่สูญเสียฟัน
 • ช่วยให้การสบฟันเป็นปรกติ

ขั้นตอนการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกร
ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่สุด

 1. ตรวจสภาพช่องปากเพื่อวิเคาระห์การรักษาที่เหมาะสมที่สุด
  ทันตแพทย์พบว่าผู้ป่วยสูญเสียฟันทั้งปาก จึงจะใช้การทำสะพานฟันทั้งขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่หายไปทั้งขากรรไกร โดยจะใช้การปลูกรากเทียมเพื่อช่วยยึดสะพานฟัน
 2. ขั้นตอนการปลูกรากเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกร จะใช้รากเทียมกี่ตัวเพื่อใช้ในการยึดสะพานฟัน ทันตแพทย์จะตรวจดูสภาพเหงือก โดยทำการ X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ soft tissue ที่อยู่บนสันเหงือก จากนั้นก็ผ่าตัดเพื่อฝังตัวรากเทียมลงไปในกระดูก และเย็บปิดแผล จากนั้น 7 วันจึงมาตัดไหมที่เย็บออก และใช้เวลาในการรอ เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 3-6 เดือน สำหรับฟันบน และ 2-3 เดือน สำหรับฟันล่าง ทันตแพทย์จะทำการต่อเดือยรองรับสะพานฟัน (Abutment) เพื่อใช้เป็นที่รองสะพานฟันทั้งขากรรไกร และจะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งให้ Lab ทำสะพานฟัน
 3. ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน หลังจากนั้นประมาณ 1-4 อาทิตย์ ทันตแพทย์จะำนำสะพานฟันซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะ และสีสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ ที่ทำทดแทนฟันที่สูญเสียไป มาติดกับรากเทียมที่เตรียมเอาไว้
 4. ขั้นตอนสุดท้าย สะพานฟันที่ได้จะช่วยให้คนไข้ได้รับฟันที่เหมือนธรรมชาติ กลับคืนมาจึงสามารถใช้รับประทานอาหารที่ชื่นชอบได้อย่างปรกติ หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดเช็คอีก 1 เดือน, 2 เดือน และ 6 เดือน

ข้อมูลจาก nobel Biocare