สาขาอุดรธานี 094-297 7190 สาขาขอนแก่น 099-029 4416 stpdent@yahoo.com

ปลูกรากเทียมด้วย SLActive

มีการใช้ Titanium Dental Implant ในงานทันตกรรมอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การเกิด Bone Regeneration รอบรากเทียมหลังฝังลงในกระดูกขากรรไกร ยังต้องใช้เวลานาน จึงมาสู่คำถามที่ว่า นักวิจัยจะปรับปรุง Surface ของรากเทียมให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร ในปี 1994 บริษัท ITI Struamann ได้พัฒนาพื้นผิวแบบใหม่ของวัสดุรากเทียม SLA ซึ่งช่วยลดระยะเวลารักษาจาก 12 อาทิตย์ เหลือเพียง 3-4 อาทิตย์

ลดระยะเวลาในการรักษ

ช่วยให้ตัวรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกเร็วขึ้น
คนไข้สามารถใช้งานได้เลย
เพิ่มสภาพแวดล้อมในการสร้างกระดูก
ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีการเชื่อมต่อได้อย่างดี
โครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับกระดูกจริงจึงสามารถดูดซับโปรตีนจากเลือด
ช่วยในการเติบโตของกระดูกความเครียดอาจส่งผลต่อการสร้างกระดูกรอบตัวรากเทียม แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราสามารถวางแผนก่อนการรักษา ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนไข้ได้